Motorsportarenans styrelse

Ordförande: Tomas Persson
Vice Ordförande: Anders Rydén
Sekreterare: Jens Andersson
Kassör: Tommie Almgren
Ledamot: Mikael Granath
Förvaltare: Ulf Hemberg

 

Skriv till oss

Hitta hit (se bild nedan)