MotorsportArenan ska vara en plattform där alla får vara med

Idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill” anger målet ”att idrotten ska utformas så att alla som vill oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, kan vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika idrotterna och de praktiska möjligheterna att anpassa sina respektive verksamheter så att deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna delta. Det finns samtidigt många goda exempel på hur funktionshindrade kan ges förutsättningar att delta (främst i träning och i viss mån i tävlingsverksamhet) i olika typer av motorsport.